Jobber du på en rideskole eller i en stall, og trenger inspirasjon til å gjøre en enda bedre jobb? Da bør du bli med på konferansen Hest i næring 2017. Den arrangeres torsdag 16. og fredag 17. februar i forbindelse med AEG.

Tekst og foto : Marie Hatlevoll
Tips meg: marie@hest.no

01.jpg

Pressemelding fra hest.no! Konferansen åpner om fem uker på Oslofjord Convention Center. Dette er tredje gang konferansen arrangeres og arrangør er hest.no.

Blant seminarene på konferansen kan nevnes: Rasjonell drift av staller, Hest og helse, Rideskolehesten, Pedagogikk for rideinstruktører, Økonomi for hesteforetak, Ridebunn og Rideskoledrift.

Se programmet HER!

Mye nyttig for rideskolene

02.jpg
Knut Houge

- På årets konferanse er det spesielt mange seminarer rettet mot rideskolene. Jeg er ganske sikker på at det aldri tidligere har vært arrangert en så matnyttig konferanse for dem som driver rideskole her i landet, sier Knut Houge, redaktør i hest.no og arrangør av konferansen. Han sier programmet på konferansen også bør være interessant og relevant for ansatte på utleiestaller, studenter og andre som vil inn i bransjen, lærere og ansatte på videregående skoler og folkehøgskoler med hest og ikke minst styremedlemmer i rideklubber som har egen rideskole.

Fem av innlederne på årets konferanse er daglig leder eller ansatt i en rideskole. De vil fortelle om egne erfaringer – hva som har fungert og hva som ikke har fungert. Stikkord er gjennomføring av ridetimer, markedsføring, utvikling av andre tilbud og økonomistyring.

03.jpgElin Heistad

Geir Kalland fra Vestre Borge Hest og Ponnisenter AS og Elin Heistad i Sørum Fritidsgård vil i hvert sitt seminar snakke om hvordan du kan bygge opp en god rideskole med stor aktivitet. Fra Sverige kommer Catarina «Cicki» Sibbern og Lotta Löfstrand, de jobber begge i rideskoler som er eid av rideklubber.

Rideskolehesten
- Tilbakemeldingene fra dem som deltok på fjorårets konferanse var utrolig bra. Da vi ba deltakerne komme med innspill til årets konferanse var det flere som ba oss ha et eget seminar om rideskolehesten. De sa at det store 1000-kronersspørsmålet for rideskolene var å finne gode rideskolehester og –ponnier. Vi har fulgt oppfordringen, sier Houge.

04.jpg
Catarina «Cicki» Sibbern

Et annet seminar som også bør interessere dem som jobber i rideskolene er «Slik legger jeg opp ridetimene». Dette seminaret er ved Catarina «Cicki» Sibbern. Hun ble for noen år siden kåret til Årets ridelærer i Sverige. Ved siden av jobben som ridelærer ved Store Ekeby Rideklubb har Cicki også ledet et prosjekt der de har brukt hest og ridning til å integrere flyktninger. I et eget seminar vil Cicki beskrive utfordringene og erfaringene med dette prosjektet. Kanskje dette kan inspirere noen til å gjøre det samme i Norge.

Også Hest og helse blir satt på dagsorden på konferansen.

Annika Meltzer fra organisasjonen Hest og Helse vil beskrive hvilke helseeffekter hest og ridning kan ha overfor mennesker med spesielle behov. Hun vil også gi eksempler og hva som skal til for å gi et forsvarlig tilbud til de forskjellige brukergruppene, og hvordan slike tilbud kan finansieres.

05.jpgAnnika Meltzer

Annika jobber også på Alna ridesenter som arbeidsleder i stallen og prosjektansvarlig, med ansvar for klienter fra Nav, elever i praksis, klienter fra kriminalomsorgen og frivillige.

Rasjonell stalldrift
- Hvis du ser på hvordan en vanlig stall er organisert, vil du trolig finne at den er ganske lik dem som var for 30 – 40 år siden, sier Knut Houge og fortsetter: - På de fleste andre områder i samfunnet har det skjedd en veldig effektivisering. Vi har bedt Thor Gunnar Mathisen i Stallmestern om å se på hvordan man kan få mest mulig rasjonell drift i en stall.

06.jpgThor Gunnar Mathisen

I dette seminaret vil Mathisen blant annet komme inn på disse temaene: Hvordan kan man redusere kostandene, arbeidsmengden og heller øke tiden man har med hesten. Automatisering, smarte løsninger og bedre logistikk.

Thor Gunnar Mathisen vil i et annet seminar ta et dypdykk ned i ridebunnen. Her vil han gi deltakerne en innføring i hvorfor banene er så forskjellige og hva man kan gjøre med bunnen for å få den bedre.

07.jpg

Næringen bør samle seg
Mange rideskoler har klaget på at samarbeidet med den lokale rideklubben har vært problematisk og at Rytterforbundet setter foten ned når de vil arrangere stevner på senteret. Kjell Myhre, utviklingssjef i Rytterforbundet, kommer for å snakke om hvordan rideskolene kan samarbeide med rideklubbene.

Det er opp gjennom årene tatt flere initiativ til å danne en egen bransjeforening for rideskolene, uten at dette har skjedd.

- Jeg har invitert NHO til å komme og beskrive hva som skal til for å få dannet en egen forening for rideskolene. En slik forening kan kanskje bidra til å profesjonallisere rideskolene, og gi dem større gjennomslag overfor myndigheter og offentlighet, sier Houge.

Et sted å knytte kontakter
I tillegg til alle seminarene vil det også være en egen inspirasjonskafe der en del ledere og ansatte i hestebedrifter vil presentere enkle prosjekter som er gjennomført i deres bedrift, og som andre kan lære av.

- Jeg tror mye av verdien ved denne konferansen også vil være at folk knytter kontakter og blir kjent med andre aktører i bransjen, og kanskje kan samarbeide. Ambisjonen vår er at Hest i næring 2017 skal bli årets mest inspirerende og lønnsomme møteplass for dem som driver i hestenæringen, avslutter Houge.

Se konferansens HJEMMESIDE HER!

Det er et begrenset antall plasser på konferansen, så ønsker du å delta bør du melde deg på raskt.

Påmelding kan gjøres HER!