Arctic Equestrian Games 2012 ønsker velkommen til Horze Cup.

Gren: Sprang

Nasjonale klasser under Artic Equestrian Games 2012
Drammen Ridesenter AS
Fruktveien 25.
3400 LIER
TLF: ++47 90945425, FAX: +47 33002001
E-MAIL astrid@walber.no

20-22 Februar 2012

Anmeldelser: Påmelding sendes Drammen Ridesenter v/ Astrid Pedersen, Fruktveien 25, 3400 Lier senest 20 januar. Klassene er kun åpen for klubber som har vunnet plass gjennom AEG Promotions Cup,(se egne statutter på www.hestefrelst.no). Andre klubber kan sende påmelding, og det vil være opprykk i den rekkefølge de er kvalifiserte etterhvert som noen klubber eventuelt trekker seg. Klubber kan stille med individuelle ryttere som ikke har ridd 1,30 med bedre enn 8 feil i 2011. Rytterne må heller ikke ha fylt 21 år før 01. Januar 2012. Drammen Ridesenter har 2 wildcard til sine oppstallører som tildeles etter amerikansk uttagning hvis flere enn to er aktuelle/ønsker å ri. Ryttere fra Drammen Ridesenter må oppfylle samme krav som ryttere som deltar gjennom promotioncup.
 

Anmeldelse frist for klubber 20 januar 2012.

Meetingavgift: Kr. 2200 pr. ekvipasje som dekker startavgifter og oppstalling fra mandag – onsdag. og meeting avgiften betales av klubbene. Betales til konto nr.: 1638.24.17589
anmeldelsen er ikke gyldig før bekreftet betaling.

Oppstallingforhold: Oppstalling er obligatorisk og skjer i delvis oppvarmede telt med konkurransebokser 3x3 meter. Oppstalling er tilgjengelig fra Søndag 19 Februar etter klokken 19.00 til Onsdag 1 time etter finalen er ferdig.

Anbefalt overnatting: følg linken overnatting på Oslofjord.
Kontaktpersoner før stevnet: Astrid Pedersen +47 909 45 425

 

Baneforhold: Innendørs:
Konkurransebane:                                          Størrelse: 75m x 26 m
                                                                    Underlag: Sand (Vaselin)
Oppvarmingsbane:                                         Størrelse: 16m x 40m
                                                                    Underlag: Sand (Vaselin)

Overdommer: Carsten A. Sørlie
Dommer: Erik Elstad
Steward: Runar Håkonsen

Andre opplysninger: Premiene i finalen tilfaller klubbene som de premierte ryttere rir for. Premier i kvalifiseringsklassene tilfaller rytter.

Mandag 20. februar 2012
                1
Oppvarmingsklasse 1,10 cm. Clear Round. 
                Gavepremier (resultatet avgjør start rekkefølgen i 1. runde)

Tirsdag 21. februar 2012
                2
1. Runde 1,15 m. Bed A:0 
                Premier 1000 – 750 – 500 – 350 - deretter 250(Premien betales ut som gavekort fra Horze)

Onsdag 22. februar 2013
               3
Finale 1,20 m hest A:1a
               Premier: 10 000 – 6000 – 4000 – 3000 – deretter 1000 
               (Premiene betales ut som gavekort fra Horze, Gavekortene tilfaller klubben som rytteren representerer)

Proposisjonen er godkjent av: