Kontaktinformasjon

Drammen Ridesenter 
Fruktveien 25
3400 Lier

Stands/Exhibition:

Eirik Berentsen
Telefon/Phone: +47 472 40 481
E-mail:
eirik@walber.no

Sekretariat/Showsecretary:
Astrid Pedersen
Telefon/Phone: +47 909 45 425
E-mail:
astrid@walber.no

Sponsoransvarlig/Sponsors:
Eirik Berentsen
Telefon/Phone: +47 472 40 481
E-mail:
eirik@walber.no

Banesjef:
Kenneth Sande
E-mail: kenneth.sande@
c2i.net

Support billetter/overnatting:
Telefon/Phone: +47 65 94 95
E-mail: 
support@oslofjord.com